Tämä sivusto on suljettu.

Jyväskylän seudun osaamiskeskusohjelma

Osaamiskeskusohjelma (OSKE) on valtioneuvoston määräaikainen erityisohjelma, jonka avulla suunnataan toimenpiteitä kansallisesti tärkeille painopistealoille. Ohjelma perustuu alueiden kansainvälisesti korkeatasoisen osaamisen hyödyntämiseen.

Jyväskylän seutu on mukana viidessä kansallisessa klusteriohjelmassa:  
●  Energiateknologian klusteriohjelma
●   Jokapaikan tietotekniikan klusteriohjelma
●   Nanoteknologian klusteriohjelma
●   Uusiutuva metsäteollisuus -klusteriohjelma
●   Matkailun ja elämystuotannon klusteriohjelma

Osaamiskeskuksia kehitetään verkostona. Toimintaa ohjaavissa osaamiskeskusten asiantuntijaryhmissä ovat edustettuina Jyväskylän yliopisto, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, VTT, osaamisalojen yritykset sekä paikalliset ja valtakunnalliset teknologian kehittämisen rahoittajat.